Mestské múzeum v Jelšave a Kaštieľ Coburgovcov – Hotel Hrádok

Mestské múzeum v Jelšave a Kaštieľ Coburgovcov

okkkkk

Mestské múzeum v Jelšave

Mestské múzeum Jelšava a Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava sídlia v meštianskom dome z 18. storočia, ktorý vznikol ako mestská škola. Dom je známy aj pod názvom „ katolícka charita ‟ vďaka tomu, že budova v minulosti patrila rímskokatolíckej cirkvi. Po 2. svetovej vojne druhé podlažie slúžilo potrebám OÚNZ Revúca. Rekonštrukcia budovy bola ukončená v marci 2011, a stala sa sídom Mestského múzea Jelšava a Osvetového centra vyšehradskej kultúry.  V múzeu je možné vidieť historický, etnografický a numizmatický fond. Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava organizuje pravidelne kultúrno- spoločenské podujatia v meste, vytvára podmienky pre vznik kultúrnych tradícií a svojimi podujatiami sa zapája do kultúrnych tradícií regiónu. Slávnostné otvorenie Mestského múzea a Osvetového centra vyšehradskej kultúry Jelšava sa uskutočnilo 23. júna v roku 2011 v rámci „ Dní mesta Jelšava 2011 ‟.V priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry Jelšava majú svoje stále expozície partnerské mestá Jelšavy – Uničov, Szczekociny, Slovenský Komlóš a Nadlak.

vstupne

 

Kaštieľ Coburgovcov

Kaštieľ sa nachádza na Námestí republiky v Jelšave a je postavaný v klasicistickom štýle. V rokoch 1796-1801 ho dal prestavať podľa svojich predstáv Andrej Koháry. Kohári pristaval trojpodlažnú budovu  k staršej renesančnej stavbe s nárožnými vežami z 2.tretiny 18.storočia. Na mieste kaštieľa stál pôvodne kláštor vybudovaný v 2.polovici 13.storočia a v 14.storočí bol prestavaný na hrad. V renesančnej časti budovysa zachovali tri krídla s vežami so štvorcovým pôdorysom, strielňami a detailmi renesenčných okien. Kaštieľ je možné po dohode so sprievodkyňou navštíviť a prezrieť si jeho krásu detailne.

  • Vstupné- dobrovoľné
  • kontaktná osoba: p. Vierka Kozárová,
  • tel.:  sekretariát: mesto Jelšava: 058/448 24 22

coburg-kas