Silická ľadnica – Hotel Hrádok

Silická ľadnica

okkkkk

Silická ľadnica je hlboká zaľadnená priepasť v strednej časti Silickej planiny. Je to najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete a nachádza sa v nadmorskej výške 503 m n. m.. Ľadnica je vytvorená vo vápencoch Silického príkrovu  a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému. Vznikla mohutným prepadnutím stropu  podzemného dómu približne pred 2000 rokmi. Inverzia flóry a fauny. Významná archeologická lokalita kde prevláda veľká inverzia fauny a flóry. Nachádza sa neďaleko obce Silica a nie je voľne prístupná-  vchod je zabezpečený plotom. Silická ľadnica patrí medzi Národné  prírodné pamiatky a od roku 1995 je súčastou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

mchu-669